YENI AKIT YAZARı KARAHASANOğLU'NDAN CüBBELI AHMET'E: 'NAS’ıN AZı çOğU OLMAZ' DEYIP FUHUş, HıRSıZLıK DA Mı YAPACAğıZ?

Cübbeli Ahmet " Nas’ın azı çoğu olmaz" demişti © T24 Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Cübbeli Ahmet'e: 'Nas’ın azı çoğu olmaz' deyip fuhuş, hırsızlık da mı yapacağız? Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazında faizle mücadele hakkında “Yarım Nas olmaz. Madem öyle 1 bile faiz vermeyeceksin. Nas’ın azı çoğu ...

Source: