İLLER BANKASı A.Ş. MüLKIYETINDE BULUNAN 5 ADET ARSA IHALEYLE SATışA SUNULUYOR

© Hürriyet İller Bankası A.Ş. mülkiyetinde bulunan 5 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor İller Bankası A.Ş. mülkiyetindeki 5 adet taşınmazı, İller Bankası Anonim Şirketi Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği’ne uygun olarak ve bu yönetmelikte yer alan açık artırma satış yöntemi ile sat...

Source: